Home / ติดต่อเรา / แผนผังอาคารเรียน
 1. อาคาร ร่มเกล้า
 2. อาคาร บงกชมาศ 
 3. อาคาร ราชวิธานค์
 4. อาคาร สิริยาคาร 
 5. อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (2)
 6. อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (1)
 7. อาคาร 48 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
 8. อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (3)
 9. อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 10. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี
 11. อาคาร จริยธรรม
 12. อาคารพยาบาล สุขุม-จันทร์ฟอง
 13. อาคาร หอเกียรติยศ
 14. บ้านสบายใจ
 15. สวนเจ้าฟ้านักเกษตร
 16. วิหารจัตุรมุขกลางน้ำ
 17. ศาลพระภูมิ ศาลตายาย
 18. สวนสมุนไพร
 19. สนามกีฬา 3 ทศวรรษ
 20. บ้านพักนักกีฬา
 21. ลานจอดรถ
O5

OIT5

ติดต่อเรา