หน้าหลัก

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วยินดีต้อนรับ | WELCOME TO RATWINIT BANGKAEO SCHOOL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร

Website / Facebook กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ กลุ่มงาน

ปฏิทินกิจกรรม

Message us