นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ติดต่อเรา