ประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการวิชาการและเปิดบ้าน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2566 “สังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูวิชาการ ก้าวผ่าน ๕ ทศวรรษ พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Learning Society, Academic Advancement, Five-Decade Achievement, Sustainable Development) ในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 เปิดรับสมัครรายการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 24 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์กิจกรรม

ติดต่อเรา