โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้พิชิตความสำเร็จ “ปันน้ำใจ จับมือมุ่งสู่ฝัน (ปีที่ 2) ปีการศึกษา 2565” ติววิชา TGAT TPAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube Channel: RWB ติวออนไลน์

ติดต่อเรา