foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

 


ลำดับที่ งาน / TOR วัน เวลา ยื่นซอง หมายเหคุ
1 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเขี่ยนและปรับภูมิทัศน์ ฯ 1 ธันวาคม 2559  
      -

 

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ร่วมกิจกรรมการกีฬา
กลุ่มโรงเรียนราชวินิต
ณ โรงเรียน ภ,ป,ร, ราชวิยาลัย
วันที่ 16 มีนาคม 2560
..ภาพกิจกรรมคลิก.....
  9 มีนา วันสถาปนา
ชาวราชวินิตบางแก้ว
ร่วมกันทำบุญวนวัน
สภาปนาร่วมกัน

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
สตมวาร 100วันแห่งการ
เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
..ภาพกิจกรรมคลิก.....
  ชาวราชวินิตบางแก้ว
ร่วมทำบุญใส่บาตร
เนื้องในวันขึ้นปีใหม่
6 มกราคม 2560

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
  วงโยธวาธิตราชวินิตบางแก้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Rangsit Music Competition
ถ้วยพระราชทาน
ในหลวง ร.9
..ภาพกิจกรรมคลิก.....
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวารแห่งการ
เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
ชาวราชวินิตบางแก้วได้
รวมพลังแห่งความภัคดี
เมื่อ 22 พฤศจากายน 59


..ภาพกิจกรรมคลิก.....

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร ทำบุญครบ 
15 วัน
แห่งการเสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ข้อต้อนรับผู้อำนวยการ
คนที่ 9 ของโรงเรียน


..ภาพกิจกรรมคลิก.....

 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.