foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

 


วันที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รวม
20 กุมภาพันธ์ 2560 77 181 258 
21 กุมภาพันธ์ 2560  70  126 196 
22 กุมภาพันธ์ 2560  48  118 166 
23 กุมภาพันธ์ 2560  85 111 196 
24 กุมภาพันธ์ 2560   39 63   102
รวม   319 599 918

ลำดับที่ งาน / TOR วัน เวลา ยื่นซอง หมายเหคุ
1 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเขี่ยนและปรับภูมิทัศน์ ฯ 1 ธันวาคม 2559  
      -

  ชาวราชวินิตบางแก้ว
ร่วมทำบุญใส่บาตร
เนื้องในวันขึ้นปีใหม่
6 มกราคม 2560

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
  วงโยธวาธิตราชวินิตบางแก้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Rangsit Music Competition
ถ้วยพระราชทาน
ในหลวง ร.9
..ภาพกิจกรรมคลิก.....
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร 
แห่งการเสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
ชาวราชวินิตบางแก้วได้
รวมพลังแห่งความภัคดี
เมื่อ 22 พฤศจากายน 59


..ภาพกิจกรรมคลิก.....

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร ทำบุญครบ
15 วัน
แห่งการเสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

...ภาพกิจกรรมคลิก.....
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ข้อต้อนรับผู้อำนวยการ
คนที่ 9 ของโรงเรียน


..ภาพกิจกรรมคลิก.....

 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.