๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว