รัชการที่10edit

วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว