foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

                                      ผังอาคาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

           

: 1     อาคาร ร่มเกล้า                                             : 2      อาคาร บงกชมาศ

: 3     อาคาร ราชวิธานค์                                        : 4      อาคาร สิริยาคาร

: 5     อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 2                               : 6      อาคาร เฉลิมพระเกียรติ

: 7     อาคาร 48 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ                   : 8      อาคาร 342 ล

: 9     ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี        : 10    อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

: 11   สวนสุขภาพ                                                   : 12    หอพระ จัตุรมุข

: 13  บ้านสบายใจ (แนะแนว)                                   : 14   อาคาร หอเกียรติยศ

: 15  อาคาร พยาบาล สุขุม-จันทร์ฟอง                      : 16   อาคาร จริยธรรม

: 17  สนามกีฬา 3 ทศวรรษ


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.